جستجو
  23 آذر 1398
اخبار ما

فعالیت ها

مرکز نوآوری و فناوری شهر تهران در راستای وظایف و ماموریتهای محوله خود اقدام به تشکیل شوراي فكري و مشورتي نمود. این شورا از همکاران شاغل علاقمند به همکاری در مرکز نوآوری با هدف استفاده از توانمندیهای دانشی و تجربی ایشان تشکیل شده است. شرکت در سمینارها، کنفرانس ها و کارگاههای مرتبط و ... از اهم فعالیتهای این بخش می باشد.

ادامه مطلب

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران پس از برگزاری دومین فن بازار در سال 1394در راستای تحقق اقتصاد دانش‌‌بنیان، مرکز نوآوری و پارک فناروی شهر را راه اندازی نمود و 23 شرکت برتر این رویداد را به منظور استقرار به صورت اجاره واحد و میز در ساختمان مرکز انتخاب نمود. این مرکز به صورت رسمی در سال 1395با حضور دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

ادامه مطلب

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران پس از برگزاری دومین فن بازار در سال 1394در راستای تحقق اقتصاد دانش‌‌بنیان، مرکز نوآوری و پارک فناروی شهر را راه اندازی نمود و 23 شرکت برتر این رویداد را به منظور استقرار به صورت اجاره واحد و میز در ساختمان مرکز انتخاب نمود. این مرکز به صورت رسمی در سال 1395با حضور دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

ادامه مطلب